Valmistautuminen kuntotarkastukseen

Alla olevia ohjeita noudattamalla voitte varmistua asuntonne tulevan kuntotarkastuksen mahdollisimman korkeasta tehokkuudesta sekä totuudenmukaisuudesta:

 

 1. Märkätilojen pintoja ei tule kastella kahta (2) vuorokautta ennen tarkastusta. (Esim. pesuhuone, sauna ja kylpyhuone). WC-istuimia ja lavuaareja yms. vesijohtoverkkoon kytkettyjä laitteita voitte käyttää kuitenkin täysin normaalisti.
  • Mikäli suihkussa käynti on tästä huolimatta välttämätöntä, pinnat on kuivattava roiskevedestä mahdollisimman hyvin esim. lastoittamalla.

 2. Kosteiden tilojen lattialämmitys on pidettävä normaalilla tasolla.
  • Mikäli kiinteistö on asumaton, tulee sisäilman lämpötila nostaa jo etukäteen tavanomaiselle asumistasolle sekä kytkeä käyttövesiverkosto yms. toimintaan.

 3. Tarpeetonta kohteen tuuletusta tulee välttää etenkin juuri ennen tarkastusta. Ilmanvaihto on pidettävä normaalilla tasolla.

 4. Kaikki huoneistossa olevat ovet suositellaan pidettävän suljettuina noin vuorokauden ajan ennen tarkastusta.

 5. Tilaajan tulee järjestää pääsy kaikkiin kohteen tiloihin. Mahdollisiin ryömintä- ja ullakkotiloihin yms. pääsy on varmistettava käyntiluukun tms. kautta. Paikalle on myös järjestettävä tarvittaessa tikkaat.
  • Mikäli tilat ovat täynnä tavaraa, tulee niihin järjestää kulkuväylät siinä määrin, että tarkastus on mahdollinen.

 6. Kiinteistön tarkastukseen tulee olla kiinteistön omistajan lupa.

 7. Voitte halutessanne jouduttaa tarkastusta tulostamalla kuntotarkastuksen asukaskyselylomakkeen (alla) ja täyttämällä sen jo etukäteen.
  • Mikäli lomakkeen täytöstä herää kysymyksiä, kannattaa se täyttää loppuun vasta tarkastuksen aikana.

Asukaskyselylomake (PDF)

 

TARKASTUKSESSA TARVITTAVAT ASIAKIRJAT

Kuntotarkastajan käyttöön (lainaksi) tulee luovuttaa seuraavat tekniset asiakirjat, mikäli sellaiset vain ovat kohteesta saatavilla:

 • rakennuksen pääpiirustukset (asemapiirustus, pohjapiirustukset, julkisivu- ja leikkauspiirustukset)
 • rakennepiirustukset, rakennusselostukset (työselitykset) ja LVI-piirustukset
 • katselmus- ja tarkastuspöytäkirjat
 • aiemmat kuntotarkastusraportit sekä muut mahdolliset tarkastusraportit (esim. vesivahingoista)